Pozvánka na Valnou hromadu TJ Třebíč, spolek dne 11.6.2020

S platností od 11. května 2020 se ruší zákaz vstupu na sportoviště sportovní haly Leopolda Pokorného na ulici Fügnerova 10 v souladu

s usnesením Vlády České republiky ze dne 30. dubna 2020 č. 490


TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA TŘEBÍČ


Město Třebíč podporuje každoročně TJ Třebíč, spolek a to zejména finančními příspěvky na provoz sportovní haly a činnost jednotlivých oddílů, především mládeže prostřednictvím dotačních programů.